Skaties.lv filmas

Skaties.lv ir labi zināms Latvijas ziņu portāls, kura paspārnē atrodas arī online filmu sadaļa, kurā var noskatīties tikko gājušas komēdijas, drāmas un daudzas citas filmas bērniem un pieaugušiem populārākajos Latvijas televīzijas kanālos, kā TV3, TV3+ un Kanāls 2 un TV6. Lai arī filmu skaits nav liels, tomēr tās varētu būt neatrodamas citos filmu portālos. Pēc būtības tas ir TV kanālu filmu arhīvs, kur var noskatīties kādu filmu, kuru esi palaidis garām dažādu apsvērumu dēļ.

Nosaukums:Skaties.lv
Statuss:Strādā
Reģistrācija:Nav
Alexa reitings:48
SimilarWeb reitings:31
Apmeklētāji mēnesī:2'2M*
Lapas adrese:http://skaties.lv/filmas
* Apmeklētāju dati iegūti no Similarweb.com
* Alexa un Similarweb valsts: Latvija

Skaties.lv filmas nav pieejams pastāvīgi, bet tās tiek regulāri mainītas atkarībā no TV programmas, un tās ir pieejamas latviešu un krievu valodās. Šī portāla saturs pārklājās ar labāk zināmu portālu TV3play.lv jeb TVplay.lv video satura lapu.

Visas online filmu vietnes

Skaties.lv ekrānuzņēmums

Skaties.lv filmas online latviski